TFP focení – fotografie „zdarma“

Zkratka TFP (z anglického termínu Time for Prints, volně přeloženo „čas za fotky“) je dohoda mezi fotografem a modelkou, jež se týká fotografování a způsobu naložení s pořízenými fotografiemi. Já, jako fotograf Tě budu fotit bez nároku na honorář, tzn. obdržíš zdarma domluvený počet nejzdařilejších fotografií. Ty mi za to poskytneteš písemný souhlas s využitím vzniklých fotografií pro moji, i Tvoji prezentaci. Je to výhodné pro obě strany – Ty získáš fotky zdarma, já si rozšířím portfolio fotografií.

Ačkoliv focení TFP je obrazně zdarma, má své podmínky a zde jsou obecně některé z nich:

 • Vytvořené a upravené fotografie formou TFP mohu bez omezení použít pro své potřeby
 • Fotografie musí obohatit mou stávající prezentaci
 • Do fotografií je zakázáno zasahovat, upravovat je, měnit obsah, provádět výřezy, atd
 • V případě zveřejnění jedině s uvedením autora a odkazu na fb stránku nebo webovou stránku
 • Veškeré náklady na fotografie nenesu zcela automaticky sám
 • Počet fotografií je zpravidla omezen – individuální dohody
 • Fotografie slouží k prezentaci Tvojí osoby a práce
 • Není-li dohodnuto jinak, fotografie nejsou určeny k dalšímu prodeji – individuální dohody možné
 • TFP focení je vždy podloženo smlouvou
 • TFP může být jednorázové, stejně tak se může jednat o dlouhodobou spolupráci

Podmínky při fotografování formou TFP – trochu podrobněji:

 • doba fotografování 1 – 3 hodiny dle místa a tématu fotografování;
 • doba dodání upravených fotografií závisí na momentální vytíženosti komerčními zakázkami, obvykle do 21 dnů;
 • fotografie budou označeny logem fotografa; při užití musíš uvádět autora, tzn. moje jméno nebo odkaz na moje webové či facebookové stránky (v případě předání vytištěných fotografií budou samozřejmě bez loga);
 • fotografie nesmíš bez mého souhlasu dále upravovat, můžeš je používat pouze v podobě, v jaké Ti je předám;
 • fotografie předávám v elektronické podobě – pro prezentaci s logem a pro osobní archiv – bez loga
 • v případě požadavku na vizážistku je líčení zpoplatněno dle ceníku vizážistky (pokud vyhlásím akci nebo realizuji konkrétního projekt, je vizáž v mé režii);
 • v případě fotografování mimo můj ateliér (v propůjčeným ateliéru), náklady se dělí mezi fotografa a modelku
 • fotografie ke zveřejnění vybírá fotograf (v některých případech se lze domluvit na výběru společném);
 • nech doma svoje mazlíčky, jak čtyřnohé tak i dvounohé! Zkušenosti moje i jiných fotografů, že přítomnost dalších osob, zejména partnerů je rušívá a negativně se podepíše na fotkách. Pokud máš z nějakého důvodu obavy jít na focení sama, vezmi sebou např. rodiče, kamarádku apod., ale partnera nech prosím doma. (jsou možné po domluvě i výjimky, kdy partner sedí tiše v koutku a jen se kouká, bez zasahování do focení). Většinou je také u fotografování se mnou vizážistka nebo asistentka. Pokud Ti nebylo 18 let, přítomnost další osoby naopak vyžaduji. Pokud nikoho sebou nemáš, tak další osobu (slečnu) zajistím já;
 • pokud jsi mladší 18ti let, je nutný písemný souhlas zákonného zástupce (model release podepisuje jak fotografovaný, tak i jeho zákonný zástupce), toto fotografování vždy probíhá za účasti třetí osoby (rodiče, vizážistka, asistentka apod.)

Co můžeš od fotografování formou TFP očekávat?

 • příjemně strávený čas fotografováním;
 • trpělivost – aby se fotografie opravdu povedly, nejde nic uspěchat;
 • opakovanou spolupráci v případě oboustranné spokojenosti;
 • a samozřejmě kvalitní fotografie.

Co od fotografování TFP očekávat NEmůžeš?

 • fotografování jiného druhu fotografií než je domluvený styl focení – akce typu rodinná oslava, svatby, firemní večírky apod. opravdu zdarma nefotím;
 • poskytnutí zdarma více fotografií než je předem domluveno. Další fotografie je možné získat za finanční odměnu;
 • originální neupravené fotografie nebo originály v RAW formátu v plné velikosti – nikdy neposkytuji!
 • zveřejnění fotografií, které by jakkoliv poškozovaly Tebe nebo Tvoje jméno;
 • umístění fotografií jinam než na moje webové nebo facebookové stránky (včetně stránek dalších osob, které se na vzniku fotografie podílely, např. vizážistka, stylistka, majitel objektu, ve kterém fotografování probíhá, poskytovatel rekvizit atd.), popř. fotografické soutěže; pokud bych v budoucnu potřeboval fotografie využít jinak, budeš předem požádána o svolení.

Co očekávám já?

 • budeš dodržovat smlouvu o pořízení a užití fotografií tzv. Model Release, kterou vzájemně podepíšeme;
 • pokud jsi mladší 18ti let, musíš mít souhlas zákonných zástupců s fotografováním;
 • SPOLEHLIVOST – pokud se dohodneme na termínu, očekávám, že ho dodržíš. Pokud na fotografování bez řádné omluvy nedorazíš, automaticky Tě zařadím do skupiny BLACK LIST (FOTOGRAFOVÉ-MODELOVÉ-STYLISTI). Bohužel se to někdy stává, zřejmě s názorem, že pokud je to TFP tak o nic nejde. Jde však o ztracený čas a v případě objednaného ateliéru také o náklady, které při závazné rezervaci uhradit musím a vůbec nezáleží na tom, zda ho využiji nebo ne;
 • při fotografování preferuji tykání;
 • po obdržení výsledných fotografií prosím o referenci na moji FB stránku, jak jsi byla spokojená (nebo i nespokojená) s průběhem fotografování a výslednými fotografiemi;
 • pokud budeš s výsledkem spokojená, prosím o podporu na sociálních sítích (označení mé FB stránky „to se mi líbí“ nebo její sdílení, popř. sdílení odkazu na tento web);
 • nebudeš výsledné fotografie dále upravovat v různých on-line „kurvítkách fotek“; pokud si přeješ specifickou úpravu (různé filtry nebo specifický poměr stran fotky např. na profilovku nebo hlavní fotku na facebook), lze se dohodnout a uděláme ji raději v profesionálním grafickém programu; ať se nikde neobjeví zničená fotka s mým logem…